بازگشت
Loading

بخش برندهای نام آشنای طلا

این طبقه اکثرا شامل واحدهای تجاری و فروشگاه های مطرح داخلی در صنف طلا وجواهر است که به دلیل طراحی این بخش در طبقات پایین مجتمع، دارای حس امنیت و تسلط بیشتری برای انتخاب مشتریان و مراجعه کنندگان خواهد بود.
شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 937 متر مربع 
مساحت متوسط: 41 متر مربع

آواسنتر