بازگشت
Loading

پارکینگ

بر اساس مطالعات ترافیکی انجام شده حدود 80 درصد کاربران آواسنتر از طریق پارکینگ وارد مجموعه می‌شوند که کارفرما و طراحان این پروژه را بر آن داشته تا تمهیدات ویژه‌ای جهت رفاه و آسایش مردم و روان‌سازی ترافیک در نظر بگیرند.
در این راستا مسیری مجزا برای حرکت رفت و برگشت خودروها با مجزا ساختن رمپ‌های ورودی و خروجی طراحی شده است که کمترین پیچیدگی و سختی را برای رانندگان ایجاد خواهد کرد و حرکت روان و مطمئن آنان را در پارکینگ ممکن می‌سازد.


- سیستم تهویه پارکینگ
یکی از مزایای مجتمع تجاری آواسنتر استفاده از سیستم هوشمند تهویه پارکینگ به جای سیستم معمول تهویه می باشد. استفاده از جت فن ها ی ورودی و خروجی هوا در هر طبقه و نیز جت فن های زیر سقفی به همراه تعبیه سنسورهای co (منو اکسید کربن) امکان تهویه بسیار مطلوبی را جهت پارکینگ های طبقات زیرزمین فراهم می‌آورد. همچنین در صورت بروز آتش سوزی جت فن ها به صورت هوشمند عمل نموده و با ظرفیت کامل عملیات تخلیه دود را به انجام می رسانند. تعداد جت فن های به کار افتاده متناسب با حجم اتومبیل های موجود در پارکینگ می باشد واین امر باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.

آواسنتر